Profesionalizarea carierei didactice – PROF

Profesionalizarea carierei didactice – PROF

La data de 31 decembrie 2023 s-a finalizat proiectul „Profesionalizarea carierei didactice – PROF” – POCU/904/6/25, cod SMIS 146587, implementat de Ministerul Educației, în perioada 31 martie 2021 – 31 decembrie 2023, în calitate de beneficiar, în prezent proiectul aflându-se în perioada de sustenabilitate, în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare și ale manualului beneficiarului, privind asigurarea sustenabilității proiectului, vă facem cunoscut că, pe site-ul proiectului (https:www.eprof.ro), sunt postate materiale elaborate în cadrul proiectului, care pot constitui o resursă utilă pentru profesioniștii din domeniul formării în cariera didactică.

Prin site-ul proiectului (https:www.eprof.ro), s-a realizat o primă etapă de interconectare a instituțiilor partenere în proiect – instituții de învățământ superior, case ale corpului didactic, baze de practică pedagogică – BPP.

Previous Conferința națională „MANAGEMENTUL EDUCAȚIEI INCLUZIVE ÎN ȘCOALA VIITORULUI – COPIII CU DIZABILITAȚI VS. COPIII CU ABILITAȚI ÎNALTE”