Profesionalizarea carierei didactice – PROF

Profesionalizarea carierei didactice – PROF

La data de 31 decembrie 2023 s-a finalizat proiectul „Profesionalizarea carierei didactice – PROF” – POCU/904/6/25, cod SMIS 146587, implementat de Ministerul Educației, în perioada 31 martie 2021 – 31 decembrie 2023, în calitate de beneficiar, în prezent proiectul aflându-se în perioada de sustenabilitate, în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare și ale manualului beneficiarului, […]

Casa Corpului Didactic Mehedinți

Conferința națională „MANAGEMENTUL EDUCAȚIEI INCLUZIVE ÎN ȘCOALA VIITORULUI – COPIII CU DIZABILITAȚI VS. COPIII CU ABILITAȚI ÎNALTE”

Stimați colegi, Vă invităm să vă înscrieți la Conferința națională „MANAGEMENTUL EDUCAȚIEI INCLUZIVE ÎN ȘCOALA VIITORULUI – COPIII CU DIZABILITAȚI VS. COPIII CU ABILITAȚI ÎNALTE”, organizată de Casa Corpului Didactic Mehedinți, în data de 06.06.2024, începând cu ora 1700. 🚩 Înscrierile se pot face până la data de 05.06.2024, ora 1600; 🚩 Taxă de înscriere – […]

Didactica plus nr.5. iunie 2024

DIDACTICA PLUS Nr. 5, iunie 2024

Casa Corpului Didactic Mehedinți își propune editarea numărului patru al revistei „DIDACTICA PLUS”, care este o publicație națională, de specialitate în educație, destinată personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic din sistemul educațional preuniversitar românesc, un spațiu de comunicare, informare și promovare a cercetării, a inovațiilor didactice, a exemplelor de bună practică în domeniul educației. Reprezintă […]

PRIMA DE CARIERĂ DIDACTICĂ

PRIMA DE CARIERĂ DIDACTICĂ

Instrumentul cu care Guvernul României susține dezvoltarea profesională a personalului didactic pentru achiziționarea de produse și servicii specifice activității didactice. Începând cu data de 29 ianuarie 2024, la Casa Corpului Didactic Mehedinți se va putea efectua plata taxei de curs aferentă programelor de formare continuă sau dezvoltare profesională, utilizând și Cardul de Prima de Carieră […]

Echivalare credite profesionale transferabile (2023-2024)

Conform OME nr. 6072 / 2023 art. 1, aliniat (3) până la elaborarea metodologiilor, regulamentelor şi a altor acte normative necesare pentru punerea în aplicare a Legii nr. 198/2023 se aplică dispoziţiile privind organizarea, funcţionarea sistemului de învăţământ preuniversitar şi desfăşurarea procesului de învăţământ aflate sau intrate în vigoare la data de 1 septembrie 2023. Adresă […]

Abilitare curriculară pentru educație timpurie

Anunț înscriere curs acreditat „ABILITARE CURRICULARĂ PENTRU EDUCAȚIE TIMPURIE”

 În anul școlar 2023-2024, Casa Corpului Mehedinți derulează programul de formare „Abilitare curriculară pentru educație timpurie”, 80 de ore, 27 de credite profesionale transferabile (OM4059/21.04.2023).Cursul se desfășoară în sistem blended-learning: face-to-face/față-în-față – 42 ore /52,5%; on-line/asincron – 38 ore/47,5%). Conform OM 3811/10.03.2023, cursul se desfășoară în regim de gratuitate DOAR pentru cadrele didactice încadrate pe […]

Editura

DIDACTICA PLUS, Nr. 4, noiembrie 2023

Casa Corpului Didactic Mehedinți își propune editarea numărului patru al revistei „DIDACTICA PLUS”, care este o publicație națională, de specialitate în educație, destinată personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic din sistemul educațional preuniversitar românesc, un spațiu de comunicare, informare și promovare a cercetării, a inovațiilor didactice, a exemplelor de bună practică în domeniul educației. Reprezintă […]