Profesionalizarea carierei didactice – PROF

Profesionalizarea carierei didactice – PROF

La data de 31 decembrie 2023 s-a finalizat proiectul „Profesionalizarea carierei didactice – PROF” – POCU/904/6/25, cod SMIS 146587, implementat de Ministerul Educației, în perioada 31 martie 2021 – 31 decembrie 2023, în calitate de beneficiar, în prezent proiectul aflându-se în perioada de sustenabilitate, în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare și ale manualului beneficiarului, […]

Abilitare curriculară pentru educație timpurie

Anunț înscriere curs acreditat „ABILITARE CURRICULARĂ PENTRU EDUCAȚIE TIMPURIE”

 În anul școlar 2023-2024, Casa Corpului Mehedinți derulează programul de formare „Abilitare curriculară pentru educație timpurie”, 80 de ore, 27 de credite profesionale transferabile (OM4059/21.04.2023).Cursul se desfășoară în sistem blended-learning: face-to-face/față-în-față – 42 ore /52,5%; on-line/asincron – 38 ore/47,5%). Conform OM 3811/10.03.2023, cursul se desfășoară în regim de gratuitate DOAR pentru cadrele didactice încadrate pe […]

„Proiectarea și implementarea activităților de tip outdoor în Curriculumul național pentru învățământ primar și gimnazial – CREDactout. Formare nivel 1”

Selecția cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial, cu graddidactic II și certificat de formator, în vederea participării la programul de formareprofesională continuă „Proiectarea și implementarea activităților de tip outdoor înCurriculumul național pentru învățământ primar și gimnazial – CREDactout. Formarenivel 1” (formare de formatori), seria 2, acreditat prin OME 3921/04.04.2023, de CasaCorpului Didactic din Municipiul […]

CRED – Selecție cadre didactice care ocupă funcții de conducere

Apel de selecție cadre didactice care ocupă funcții de conducere în învățământul preuniversitar pentru participarea la programul de formare continuă „MANAGEMENTUL IMPLEMENTĂRII EFICIENTE A CURRICULUMULUI NAŢIONAL. MANAGER-CRED. Formare nivel 2”, în cadrul proiectului Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED

Curs de formare profesională continuă „Resurse educaționale digitale: realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel 2”

În cadrul proiectului CRED se va organiza cursul de formare profesională continuă „Resurse educaționale digitale: realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel 2”, acreditat de Casa Corpului Didactic Olt.Condiția obligatorie pentru înscriere este să aveți cel puțin definitivat în învățământ.Cursul se va desfășura doar în format online.Durata programului: 50 ore (25 ore formare sincronă și 25 de […]

Ora de Net – Folosirea utilă, creativă şi sigură a internetului – FUCSI

  În perioada 19 iulie-23 august 2021, Casa Corpului Didactic Mehedinți, în parteneriat cu organizația Salvați Copiii România, va desfășura online programul de formare acreditat M.E.C.- „Ora de Net-Folosirea utilă, creativă şi sigură a internetului – FUCSI”, grupa I.       Programul are o durată de 60 de ore și 15 credite profesionale transferabile, se va desfășura […]

Anunț organizare program de formare continuă „Ora de Net-Folosirea utilă, creativă și sigură a internetului – FUCSI”

Ora de Net-Folosirea utilă, creativă și sigură a internetului – FUCSI        Stimate cadre didactice, în această perioadă ne propunem, în parteneriat cu Organizația Salvați Copiii, să derulăm programul de formare continuă acreditat M.E.C.- „Ora de Net-Folosirea utilă, creativă și sigură a internetului – FUCSI”.        Programul are o durată de […]