Profesionalizarea carierei didactice – PROF

Profesionalizarea carierei didactice – PROF

La data de 31 decembrie 2023 s-a finalizat proiectul „Profesionalizarea carierei didactice – PROF” – POCU/904/6/25, cod SMIS 146587, implementat de Ministerul Educației, în perioada 31 martie 2021 – 31 decembrie 2023, în calitate de beneficiar, în prezent proiectul aflându-se în perioada de sustenabilitate, în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare și ale manualului beneficiarului, […]

Casa Corpului Didactic Mehedinți

Eliberare atestate programe de formare continuă

          Atestatele pentru cadrele didactice care au absolvit programele de formare continuă: RED-CRED – toate seriile MANAGER-CRED – toate seriile CRED , Seria 10 – învățământ gimnazial (perioada 17.01.2023 – 14.03.2023) CRED – învățământ gimnazial ( perioada 09.05.2022-11.07.2022) PROF I – Mentorat de carieră didactică PROF II – Mentorat de practică […]

Social media Atelierele CRED septembrie 2023

Workshop CRED – ”Resursele CRED: educație deschisă, în clasă și acasă – învățământ primar”, 29.09.2023

Suntem bucuroși să ne regăsim în această nouă etapă a implementării proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED etapă ce redă identitatea vizuală a seriei a IV-a a Atelierelor CRED intitulate, ”Resursele CRED: educație deschisă, în clasă și acasă”. Comunicat_Ateliere_CRED_29.09.2023 Slideshow

„Proiectarea și implementarea activităților de tip outdoor în Curriculumul național pentru învățământ primar și gimnazial – CREDactout. Formare nivel 1”

Selecția cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial, cu graddidactic II și certificat de formator, în vederea participării la programul de formareprofesională continuă „Proiectarea și implementarea activităților de tip outdoor înCurriculumul național pentru învățământ primar și gimnazial – CREDactout. Formarenivel 1” (formare de formatori), seria 2, acreditat prin OME 3921/04.04.2023, de CasaCorpului Didactic din Municipiul […]

CRED – Selecție cadre didactice care ocupă funcții de conducere

Apel de selecție cadre didactice care ocupă funcții de conducere în învățământul preuniversitar pentru participarea la programul de formare continuă „MANAGEMENTUL IMPLEMENTĂRII EFICIENTE A CURRICULUMULUI NAŢIONAL. MANAGER-CRED. Formare nivel 2”, în cadrul proiectului Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED

CRED – anunț organizare workshop 9 mai 2022

Stimați colegi,             Casa Corpului Didactic Mehedinți anunță organizarea workshop-ului „Școala și comunitatea, împreună pentru proiecte și participare” din cadrul programului de formare „CRED – Curriculum, relevant, educație deschisă pentru toți”, care se va desfășura în data de 9 mai 2022, începând cu ora 08:30, în amfiteatrul Robert Schuman, din cadrul Colegiului Național […]