Casa Corpului Didactic Mehedinți

Eliberare atestate programe de formare continuă

          Atestatele pentru cadrele didactice care au absolvit programele de formare continuă:
  • RED-CRED – toate seriile
  • MANAGER-CRED – toate seriile
  • CRED , Seria 10 – învățământ gimnazial (perioada 17.01.2023 – 14.03.2023)
  • CRED – învățământ gimnazial ( perioada 09.05.2022-11.07.2022)
  • PROF I – Mentorat de carieră didactică
  • PROF II – Mentorat de practică pedagogică
pot fi ridicate de la secretariatul Casei Corpului Didactic Mehedinți.           

          Atestatele sunt eliberate personal, pe baza cărții de identitate.

Programul de eliberare a atestatelor este zilnic, în intervalul orar 9-15
Previous Echivalare credite profesionale transferabile 2023-2024