Echivalare credite profesionale transferabile (2023-2024)

Conform OME nr. 6072 / 2023 art. 1, aliniat (3) până la elaborarea metodologiilor, regulamentelor şi a altor acte normative necesare pentru punerea în aplicare a Legii nr. 198/2023 se aplică dispoziţiile privind organizarea, funcţionarea sistemului de învăţământ preuniversitar şi desfăşurarea procesului de învăţământ aflate sau intrate în vigoare la data de 1 septembrie 2023.

Adresă centralizare CREDITE PROFESIONALE TRANSFERABILE – termen limită 25.01.2023, ora 16:00.

În vederea realizării raportării și centralizării datelor, se va transmite Anexa 5 – Centralizatorul, în format letric (link descărcare format pdf.), asumat de către directorul unității de învățământ, precum și în format editabil (link descărcare format excel), la adresa echivalari.complementare@gmail.com, până pe 25.01. 2024, ora 16.00

  1. Procedură specifică privind recunoaștere și echivalare în credite profesionale transferabile a competențelor dobândite în cadrul programelor pentru dezvoltare profesională continuă complementare (link) ANEXA 8.
  2. Procedură specifică privind recunoașterea și echivalarea în credite profesionale transferabile a competențelor dobândite în cadrul programelor pentru abilitare funcțională (link) ANEXA 4.
  3. Procedura specifică privind operaționalizarea reglementărilor metodologice cu privire la acumularea de către cadrele didactice a 90 CPT(link).

Aici regășiți cursurile complementare avizate de ME,  în anul școlar 2022-2023 (link).

Previous Workshop „Resursele CRED: educație deschisă, în clasă și acasă – metodiști I.S.J. Mehedinți”