Apel selecție formatori pentru anul școlar 2022-2023

   În vederea constituirii corpului de formatori și elaborării Ofertei de formare pentru anul școlar 2022‒2023, Casa Corpului Didactic Mehedinți organizează selecția formatorilor și a programelor de formare. În acest scop, sunt invitate să participe la selecție cadre didactice din învățământul preuniversitar din județul Mehedinți, care îndeplinesc condițiile din Apel.

Previous CHESTIONAR DE IDENTIFICARE A NEVOILOR DE FORMARE CONTINUĂ, PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023