Ora de Net – Folosirea utilă, creativă şi sigură a internetului – FUCSI

  În perioada 19 iulie-23 august 2021, Casa Corpului Didactic Mehedinți, în parteneriat cu organizația Salvați Copiii România, va desfășura online programul de formare acreditat M.E.C.- „Ora de Net-Folosirea utilă, creativă şi sigură a internetului – FUCSI”, grupa I.

      Programul are o durată de 60 de ore și 15 credite profesionale transferabile, se va desfășura online și are ca scop formarea deprinderilor de folosire utilă, sigură și creativă a Internetului și a noilor tehnologii în activitatea didactică, precum și în ansamblul procesului instructiv-educativ.

      Formatorii programului sunt: Sbrența Simona și Roateș Alin-Gabriel.

      Grupul-țintă al programului de formare continuă este constituit din cadre didactice din învățământul preuniversitar (primar, gimnazial și liceal).

Modulele incluse de program sunt:

  1. „Intervenție instituțională și parteneriatul școală-familie-comunitate”;
  2. „Siguranța online”;
  3. „Cetățenie digitală și educație media”;
  4. „Resurse media în procesul educațional”.

      Cyberbullying (hărțuirea cibernetică), dependența de Internet, pericole privind relaţionarea în mediul online, protecția datelor personale, folosirea utilă, creativă, sigură a Internetului în mediul școlar sunt câteva din temele abordate în cadrul acestui program de formare continuă.

Previous Anunț organizare program de formare continuă „Ora de Net-Folosirea utilă, creativă și sigură a internetului – FUCSI”