Editura

DIDACTICA PLUS, Nr. 4, noiembrie 2023

își propune editarea numărului patru al revistei „DIDACTICA PLUS”, care este o publicație națională, de specialitate în educație, destinată personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic din sistemul educațional preuniversitar românesc, un spațiu de comunicare, informare și promovare a cercetării, a inovațiilor didactice, a exemplelor de bună practică în domeniul educației.

Reprezintă o publicație bianuală, cu ISSN, apare online, pe site-ul Casei Corpului Didactic Mehedinți, care acceptă orice lucrare de specialitate în domeniul educației și al formării, în limbile română, engleză și franceză.

Revista își propune punerea la dispoziția cititorilor materiale dintre cele mai diversificate, interesante și mai competent realizate, prin care se urmărește aducerea în prim-plan a experiențelor concrete din activitatea educațională și științifică a personalului din învățământul românesc.

Lucrările publicate în cele două numere anuale ale Revistei constituie o modalitate de creștere a punctajului din fișele de evaluare a activității metodice și științifice a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic în vederea transferului/pretransferului, completării de normă/restrângerii de activitate sau obținerii gradației de merit/calificativului anual, participanții vor primi adeverință de publicare, în format online, devenind, astfel, autori de articol cu ISSN.

STRUCTURA REVISTEI ȘI MATERIALE ACCEPTATE

Articole didactice
(1 - 5 pagini)

secțiune destinată lucrărilor științifice de sine stătătoare cu un grad de interes ridicat pentru domeniul educațional, dar și pentru domeniile adiacente, care pot cuprinde: activități, metode și strategii didactice, metodologii de cercetare specifice, exemple de bună practică, realități și noutăți educaționale etc.

Studii de specialitate
(6 - 10 pagini)

secțiune destinată lucrărilor științifice de sine stătătoare, sub forma unor prezentări detaliate ale unor cercetări și analize teoretice, îmbinate cu cercetări aplicative din domeniul specializării pe care autorul o predă, pentru a obține informații și cunoștințe de specialitate.

Vocație și misiune
(1 - 5 pagini)

secțiunea este destinată publicării materialelor care vin în sprijinul activității de zi cu zi a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic din învățământul preuniversitar românesc (studii de caz, proiecte educaționale, proiecte didactice, evenimente didactice, teste de evaluare, fișe de lucru etc.).

Previous Workshop CRED – „Resursele CRED: educație deschisă, în clasă și acasă – debutanți”, 20.10.2023