Abilitare curriculară pentru educație timpurie

Anunț înscriere curs acreditat „ABILITARE CURRICULARĂ PENTRU EDUCAȚIE TIMPURIE”

 În anul școlar 2023-2024, Casa Corpului Mehedinți derulează programul de formare „Abilitare curriculară pentru educație timpurie”, 80 de ore, 27 de credite profesionale transferabile (OM4059/21.04.2023).
Cursul se desfășoară în sistem blended-learning: face-to-face/față-în-față – 42 ore /52,5%; on-line/asincron – 38 ore/47,5%).

Conform OM 3811/10.03.2023, cursul se desfășoară în regim de gratuitate DOAR pentru cadrele didactice încadrate pe posturi de educator-puericultor, care îndeplinesc următoarele condiții:

  • absolvenți ai liceului pedagogic sau ai unei școli echivalente, cu specializarea educatoare sau învățătoare;
  • absolvenți cu diplomă de licență, specializarea pedagogia învățământului primar și preșcolar.

Alte cadrele didactice care doresc să urmeze programul și nu îndeplinesc una dintre condițiile de mai sus, vor achita taxa de curs.

Pentru înscriere, vă rugăm să aduceți la Casa Corpului Didactic Mehedinți următoarele documente:

  1. Cerere de înscriere (Descarcă!);
  2. Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (Descarcă!);
  3. Copie CI;
  4. Copie certificat de naștere;
  5. Copie certificat de căsătorie;
  6. Copie diplomă de licență;
  7. Adeverință din care să rezulte încadrarea dumneavoastră în care să se menționeze că se eliberează pentru înscrierea la programul de formare;
  8. Dovada achitării taxei de curs pentru persoanele care nu se încadrează în categoria de gratuitate.
Previous DIDACTICA PLUS, Nr. 4, noiembrie 2023