PRIMA DE CARIERĂ DIDACTICĂ

PRIMA DE CARIERĂ DIDACTICĂ

Instrumentul cu care Guvernul României susține dezvoltarea profesională a personalului didactic pentru achiziționarea de produse și servicii specifice activității didactice. Începând cu data de 29 ianuarie 2024, la Casa Corpului Didactic Mehedinți se va putea efectua plata taxei de curs aferentă programelor de formare continuă sau dezvoltare profesională, utilizând și Cardul de Prima de Carieră […]

Echivalare credite profesionale transferabile (2023-2024)

Conform OME nr. 6072 / 2023 art. 1, aliniat (3) până la elaborarea metodologiilor, regulamentelor şi a altor acte normative necesare pentru punerea în aplicare a Legii nr. 198/2023 se aplică dispoziţiile privind organizarea, funcţionarea sistemului de învăţământ preuniversitar şi desfăşurarea procesului de învăţământ aflate sau intrate în vigoare la data de 1 septembrie 2023. Adresă […]